Tuesday, June 4, 2013

#DulgiyubTheSeries Kolam Renang Telu

Dulgiyub lan Bardugab ngobrol ngalor ngidul nang cakruk pojokan kampung.

Dulgiyub : Kowe ki ngerti ora, Bar. Keluarga ku ki sugihe sak arat-arat.
Bardugab : Woh tenane, Dul
Dulgiyub : Tenin. Mbok sumprit. Buktine kolam renange omahku kae nganti ana telu.
Bardugab : Nggo opo lho akeh-akeh banget
Dulgiyub : Kan sugih!
Bardugab : Wha lha njuk opo wae kuwi kok nganti telu
Dulgiyub : Siji kolam renang banyu panas. Sijine maneh kolam renang banyune adem. Sijine maneh kolam kosong.
Bardugab : Lha sing kosong nggo opo, Dul?
Dulgiyub : Dinggo sing ora iso renang!

(*(*(&^&*)%^&%%*%&*)%^&*)%^*)%^

No comments:

Post a Comment